Καλωσορίσατε

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Συμβουλευτικής

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας και Συμβουλευτικής

H “Συν-Θέτω Κοιν.σ.επ.” είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, συλλογικής και κοινωνικής ευθύνης, που προσφέρει υπηρεσίες ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής. Βασικός κορμός και κινητήριος μοχλός της είναι η ιδέα της συνεργασίας, τόσο μεταξύ των ειδικών ψυχικής υγείας που συνεργάζονται με το κέντρο, όσο και του ατόμου που απευθύνεται σε αυτό.

H “Συν-Θέτω Κοιν.σ.επ.” είναι Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, συλλογικής και κοινωνικής ευθύνης, που προσφέρει υπηρεσίες ψυχικής υγείας και συμβουλευτικής. Βασικός κορμός και κινητήριος μοχλός της είναι η ιδέα της συνεργασίας, τόσο μεταξύ των ειδικών ψυχικής υγείας που συνεργάζονται με το κέντρο, όσο και του ατόμου που απευθύνεται σε αυτό.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Η ιδέα μας, η θεωρία και η κλινική πρακτική έχει δείξει πως ο καθένας μας έχει τις ικανότητες να δημιουργήσει τη βάση επίλυσης των θεμάτων που τον απασχολούν και να αλλάξει την προσωπική του ιστορία.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στην ατομική θεραπεία δημιουργείται η σχέση αυτή μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου που θα οδηγήσει στην επίλυση του αιτήματος του δεύτερου.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Στη θεραπεία οικογένειας, η συστημική προσέγγιση και μεθοδολογία βρίσκει εξαιρετική εφαρμογή καθώς δίνεται η δυνατότητα στο ευρύτερο σύστημα να ακουστεί και να εκφραστεί.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η ομαδική θεραπεία είναι εξίσου αποτελεσματική με την ατομική. Μια θεραπευτική ομάδα είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας όπου ο καθένας μας έχει διάφορους ρόλους.

ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ

Το να είσαι γονιός είναι ίσως το πιο σημαντικό και συναρπαστικό, αλλά παράλληλα και το πιο απαιτητικό και δύσκολο «επάγγελμα» του κόσμου. Στόχος των ομάδων γονέων είναι η ενημέρωση και η στήριξη των γονέων σε θέματα που αφορούν τα παιδιά τους αλλά και τους ίδιους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο ρόλο τους.

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Παροχή υπηρεσιών ψυχολογικής υποστήριξης-εποπτείας σε προσωπικό εργασιακών και εκπαιδευτικών δομών, όπου αναλαμβάνουμε να συνεργαστούμε με το προσωπικό σε μια δυναμική ισορροπία σχέσεων και συνεργασίας ή σε ένα συνεχή αναστοχασμό του έργου του.

Κλείστε το ραντεβού σας

“Η αισιοδοξία είναι μια στρατηγική για να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί μόνο αν πιστεύεις οτι το μέλλον μπορεί να είναι καλύτερο, τότε θα κάνεις κάτι και θα αναλάβεις την ευθύνη να φτιάξεις ένα καλύτερο μέλλον.”

“Η αισιοδοξία είναι μια στρατηγική για να φτιάξουμε ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί μόνο αν πιστεύεις οτι το μέλλον μπορεί να είναι καλύτερο, τότε θα κάνεις κάτι και θα αναλάβεις την ευθύνη να φτιάξεις ένα καλύτερο μέλλον.”

Noam Chomsky

Η Ομάδα της “Συν-Θέτω Κοιν.σ.επ.”

Ιωάννης Ζήνδρος
Ιωάννης Ζήνδρος
Ψυχολόγος (MSc), Συστημικός-Οικογενειακός Θεραπευτής
Ελευθερία Τσίτου
Ελευθερία Τσίτου
Ψυχοπαιδαγωγός (Msc), Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας, Συστημική-Οικογενειακή Θεραπεύτρια, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων
Νικόλαος Βαβλιάρας
Νικόλαος Βαβλιάρας
Κοινωνικός Λειτουργός, Συστημικός-Οικογενειακός Θεραπευτής