Το κέντρο bienestar προσφέρει συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες στη Θεσσαλονίκη
Στόχος
Η προώθηση της ψυχικής υγείας καθώς και η βελτίωση και ανάπτυξη της ζωής των ατόμων, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Καταρτίζει και εκπαιδεύει επαγγελματίες στη Συστημική Solution Focused Θεραπεία και οργανώνει ανοιχτές διαλέξεις, εργαστήρια και σεμινάρια. Ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για σχολεία, εταιρείες και δομές υγείας.
Αρχές
Βασική Αρχή της προσέγγισής μας είναι ο σεβασμός του ατόμου ως ολότητα και μέλος συστημάτων, και ως πρόσωπο με ικανότητες, που είναι κάτι περισσότερο από τα προβλήματά του. Ο ψυχοθεραπευτής είναι διευκολυντής και συνκατασκευαστής λύσεων. Το κάθε άτομο που ζητάει βοήθεια έχει τις βασικές ικανότητες να δημιουργήσει λύσεις και ο θεραπευτής τον βοηθάει να τις ανακαλύψει, να προσδιορίσει και να ενισχύσει την αλλαγή.
Όνομα
Η λέξη Bienestar αναφέρεται σε μια δυναμική κατάσταση βελτίωσης της σωματικής και ψυχικής υγείας, που προσφέρει συναισθήματα ικανοποίησης και ηρεμίας. Νοηματοδοτείται ποικιλοτρόπως ως κατάσταση ευημερίας και ειρήνης με τον εαυτό μας και με τους άλλους – ως «ευ ζειν»

Ηλέκτρα Μπεθυμούτη

http://kentrobienestar.com/