Η πολυκλαδική ομάδα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Συν-Θέτω μπορεί να πραγματοποιήσει ομαδικές ή ατομικές συναντήσεις επαγγελματιών ψυχικής υγείας με σκοπό την υποστήριξη και την ενίσχυση του κλινικού τους έργου.

Στόχος της εποπτικής διαδικασίας είναι:

  • Να ενισχυθεί ο επαγγελματίας στο κλινικό του έργο
  • Να συνδιαμορφωθούν το σχέδιο- η αξιολόγηση και οι υποθέσεις στην κλινική πρακτική
  • Να συνεχιστεί η προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη του επαγγελματία
  • Να διαδοθεί και να ενισχυθεί η συστημική προσέγγιση
  • Να διαμορφοθούν επαγγελματικά δίκτυα
  • Να αναπτυχθούν ειδικά θέματα (LGBTQI+ κοινότητα, χρήση ουσιών/εθισμός, εμφυλη βία, αναπηρία κτλ)