Οικογενειακή Θεραπεία

Στη θεραπεία οικογένειας, η συστημική προσέγγιση και μεθοδολογία βρίσκει εξαιρετική εφαρμογή καθώς δίνεται η δυνατότητα στο ευρύτερο σύστημα να ακουστεί και να εκφραστεί – στοιχεία που δεν είναι πάντοτε αυτονόητα σε μία οικογένεια. Συνεργαζόμαστε ώστε να δοθούν όσο το δυνατόν περισσότερες εναλλακτικές και διέξοδοι καθώς ξέρουμε ότι υπάρχει πάντα η επιλογή και να μειωθούν τα όποια προβλήματα και το κάθε μέλος να μη χάσει τη μοναδικότητά του.

Πραγματοποιείται με την παρουσία των μελών της οικογένειας που θέλουν να συμμετάσχουν στην θεραπευτική διαδικασία ή αν είναι δυνατόν με όλα τα μέλη της οικογένειας τα οποία συμμετέχουν στο σύστημα μέσα στο οποίο εμφανίζεται κάποια δυσκολία. Εφαρμόζεται κυρίως όταν υπάρχει κάποια δυσκολία ανάμεσα στις σχέσεις των μελών της οικογένειας ή όταν ένα μέλος της οικογένειας εμφανίζει τέτοια συμπεριφορά η οποία επηρεάζει και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας.

Οι συνεδρίες έχουν διάρκεια τουλάχιστον 90 λεπτών έτσι ώστε να δοθεί αρκετός χρόνος να εκφραστούν όλοι όσοι συμμετάσχουν την θεραπευτική διαδικασία και πραγματοποιούνται με διαφορά 15 ημερών ώστε να δοθεί χρόνος στην οικογένεια να  επεξεργαστεί και να αφομοιώσει τις καινούργιες πληροφορίες