Ομαδική θεραπεία

Η ομαδική θεραπεία είναι ισότιμη με την ατομική ως προς την αποτελεσματικότητά της και με ουσιαστικά οφέλη για όποιον την επιλέγει. Μια θεραπευτική ομάδα είναι μια μικρογραφία της κοινωνίας στην οποία ζούμε και που ο καθένας έχει διάφορους ρόλους. Όντας μέλος μιας θεραπευτικής ομάδας ανακαλύπτει κανείς ότι δεν είναι μοναδικός είτε προς τα θετικά είτε προς τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει. Τα μέλη συν-εξελίσσονται, συν-πορεύονται, συν-εργάζονται, συν-διαλέγονται με στόχο την αλλαγή σε όλα τα επίπεδα στην καθημερινή ζωή. Όλα αυτά γίνονται μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης, εχεμύθειας και αποδοχής. Ο θεραπευόμενος θα πρέπει να έχει κάνει κάποιες ατομικές συνεδρίες πιο πριν ώστε να προσδιοριστεί το αίτημά του και τα θέματα που έχει να επεξεργαστεί και έπειτα από τη δική του συναίνεση και τη σύμφωνη γνώμη του θεραπευτή να ενταχθεί στην ομάδα. Οι θεραπευτικές ομάδες έχουν μέχρι 10 μέλη, αποτελούνται συνήθως από άτομα και των δύο φύλων και οι συναντήσεις πραγματοποιούνται 1 φορά την εβδομάδα για δύο ώρες.