Ατομική θεραπεία

Στην ατομική θεραπεία δημιουργείται η σχέση αυτή μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου που θα οδηγήσει στην επίλυση του αιτήματος του δεύτερου. Πρόκειται για μια θεραπευτική σχέση εμπιστοσύνης και συν-εργασίας των δύο μερών όπου δίνεται σεβασμός στο αξιακό σύστημα του θεραπευόμενου, προωθείται το ενεργητικό-μη κατευθυντικό προφίλ και γίνεται εξατομικευμένος σχεδιασμός παρεμβάσεων, προερχόμενος κατά κύριο λόγο από το χώρο της συστημικής θεραπείας. Οι συνεδρίες διαρκούν περίπου 60 λεπτά, είναι συνήθως εβδομαδιαίες και κάποιες από τις δυσκολίες που μπορούν να αντιμετωπιστούν με ατομική θεραπεία είναι:

  • Κατάθλιψη

  • Άγχος και μακροχρόνιες φοβίες

  • Φοβίες

  • Σχέσεις

  • Θυμός

  • Αυτογνωσία

  • Αυτοεκτίμηση