Ομάδες γονέων

Το να είσαι γονιός είναι ίσως το πιο σημαντικό και συναρπαστικό, αλλά παράλληλα και το πιο απαιτητικό και δύσκολο «επάγγελμα» του κόσμου. Στόχος των ομάδων γονέων είναι η ενημέρωση και η στήριξη των γονέων σε θέματα που αφορούν τα παιδιά τους, αλλά και τους ίδιους, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο ρόλο τους, όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν εμπειρίες, βιώματα, προβληματισμούς που αφορούν τη διαχείριση ζητημάτων με τα παιδιά τους που προκύπτουν από την άσκηση του γονικού τους ρόλου. Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται μία φορά ανά δεκαπενθήμερο. Οι θεματικές της κάθε συνάντησης διαμορφώνονται από κοινού με τα μέλη της ομάδας.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων: 12.
Αριθμός συναντήσεων: 6.
Διάρκεια: 2 ώρες.

Ομάδες Σχολών Γονέων Συναισθηματικής Αγωγής. Σκοπός των ομάδων αυτών είναι να εισαγάγουν τους γονείς στην έννοια και τις βασικές δεξιότητες της συναισθηματικής νοημοσύνης και να αναδείξουν τα χαρακτηριστικά του γονιού-συναισθηματικού μέντορα.