Σε αυτή την ενότητα δημοσιεύονται οι προσκλήσεις στα Διοικητικά Συμβούλια της “Συν-Θέτω Κοιν.Σ.Επ.”. Η παρουσία όλων των μελών θεωρείται  απαραίτητη. Με χαρά μας να φιλοξενήσουμε και μη μέλη της Κοιν.Σ.Επ. κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, αρκεί να έχουμε ενημερωθεί για την πρόθεση παρουσίας.

2017

 1. 27-04-2017 – Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με σκοπό την συγκρότηση σε σώμα και την εξουσιοδότηση στον ταμία της επιχείρησης για την οικονομική διαχείριση των θεμάτων της «Συν-Θέτω Κοιν.Σ.Επ.».
 2. 05-05-2017 – Συνεδρίαση της Διοικούσας επιτροπής με θέμα την δημιουργία συμβάσεων κατ’ εντολή σε μέλη της Κοιν.Σ.Επ. με σκοπό την ανεύρεση πόρων για την κάλυψη λειτουργικών εξόδων της «Συν-Θέτω Κοιν.Σ.Επ.».
 3. 12-05-2017 – Συνεδρίαση της Διοικούσας επιτροπής με θέμα τη δημιουργία τραπεζικού λογαριασμού για την Κοιν.Σ.Επ. και τη διαχείριση αυτού από τον ταμία της «Συν-Θέτω Κοιν.Σ.Επ.».
 4. 15-06-2017 – Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με θέμα τη έναρξη συνεργασίας της «Συν-Θέτω Κοιν.Σ.Επ.» με το Κέντρο Συστημικής Θεραπείας και Συμβουλευτικής που βρίσκεται στα Ιωάννινα με σκοπό την δημιουργία εσόδων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της «Συν-Θέτω Κοιν.Σ.Επ.».
 5. 06-07-2017 – Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με θέμα τη δημιουργία σύμβασης με πάροχο διαδικτυακών υπηρεσιών για την κάλυψη των αναγκών της έδρας της «Συν-Θέτω Κοιν.Σ.Επ.».
 6. 25-07-2017 – Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με θέμα τη κατάθεση προσφοράς παροχής υπηρεσιών ψυχολόγου στην Μη Κυβερνητική Οργάνωση «OXFAM» και στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Άρσις», με σκοπό την δημιουργία εσόδων για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της «Συν-Θέτω Κοιν.Σ.Επ.».
 7. 04-09-2017 – Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με θέμα την έναρξη της συνεργασίας της «Συν-Θέτω Κοιν.Σ.Επ.» με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Αδράχτι» με σκοπό την προώθηση της συνεταιριστικής επιχείρησης και των εθελοντικών δράσεων.
 8. 20-12-2017 – Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με θέμα της λήξη της συνεργασίας με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Άρσις» και την παράταση της συνεργασίας της «Συν-Θέτω Κοιν.Σ.Επ.» με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «OXFAM» έως τον Μάρτιο του 2017.

 

 

2018

 1. 02-04-2018 – Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με θέμα την κατάθεση της αίτησης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και πρόνοιας, για την έκδοση του πιστοποιητικού μέλους του Μητρώου για το 2018. Απολογιστική συνάντηση για τη λήξη της συνεργασίας της «Συν-Θέτω Κοιν.Σ.Επ.» με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «OXFAM».
 2. 11-04-2018 – Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με θέμα την παράταση της συνεργασίας της «Συν-Θέτω Κοιν.Σ.Επ.» με την Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία «Αδράχτι» με σκοπό την προώθηση της συνεταιριστικής επιχείρησης και των εθελοντικών δράσεων και των εμπλουτισμό νέων κοινών δράσεων.
 3. 04-06-2018 – Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με θέμα την έκδοση του πιστοποιητικού μέλους του Μητρώου για το 2018. Συζήτηση σχετικά με πιθανές δράσεις που θα αφορούν άτομα που βρίσκονται στις δικαστικές φυλακές Ιωαννίνων.
 4. 05-09-2018 – Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με θέμα τη δημιουργία νέων δράσεων από τη «Συν-Θέτω Κοιν.Σ.Επ.». Πρόταση για δημιουργία ομάδας παιδιών και δημιουργία σειράς βιωματικών εργαστηρίων για ενήλικες.
 5. 30-10-2018 – Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με θέμα την κατάθεση πρότασης συνεργασίας με την Αστική μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Terre des Hommes Foundation (Tdh).
 6. 21-12-2018 – Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με θέμα τη λήξη συνεργασίας με τη Αστική μη Κερδοσκοπική Οργάνωση Terre des Hommes Foundation (Tdh). Προγραμματισμός εργασιών για το 2019

2019

 1. 27-02-2019 -Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης με θέμα την κατάθεση της αίτησης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και πρόνοιας, για την έκδοση του πιστοποιητικού μέλους του Μητρώου για το 2019
 2. 17-04-2019 – Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης με θέμα την ανάδειξη νέας Διοικητικής Επιτροπής.
 3. 18-04-2019 – Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με σκοπό την συγκρότηση σε σώμα και την εξουσιοδότηση στον ταμία της επιχείρησης για την οικονομική διαχείριση των θεμάτων της «Συν-Θέτω Κοιν.Σ.Επ.».
 4. 21-04-2019 -Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με θέμα τη κατάθεση προσφοράς παροχής υπηρεσιών ψυχολόγου στην Μη Κυβερνητική Οργάνωση «INTERSOS».
 5. 21-06-2019 -Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με θέμα τη συνεργασία με τα επαγγελματικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τη συνεργασία με το κέντρο στήριξης ΚΑΛΟ.
 6. 22-07-2019 – Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με θέμα τη συμμετοχή σε εκδήλωση του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων.
 7. 13-09-2019 – Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με θέμα τη συμμετοχή σε εκδήλωση του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων.
 8. 11-10-2019 – Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με θέμα τη πραγματοποίηση βιωματικών εργαστηρίων
 9. 8-11-2019 – Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με θέμα τη συμμετοχή σε εκδήλωση του Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων.
 10. 29-11-2019 – Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής με θέμα τη συμμετοχή σε εκδήλωση της μονάδας προσβασιμότητας και κοινωνικής στήριξης των φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.