Ειδικές Υπηρεσίες

Για άτομα με νοητική υστέρηση – αναπτυξιακές διαταραχές – σύνδρομο Asperger:

 • Οικογενειακή υποστήριξη

 • Δεξιότητες επικοινωνίας

 • Κοινωνικές δεξιότητες

 • Αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων

Επισκέψεις κατ’οίκον

Η θεραπεία κατ’ οίκον είναι μια ειδική υπηρεσία που προσφέρει το κέντρο σε άτομα που δεν μπορούν να μετακινηθούν ή σε άτομα που έχουν δυσκολίες πρόσβασης στο κέντρο. Δεν διαφέρει με τις άλλες υπηρεσίες παρά μόνο όσον αφορά τον τόπο διεξαγωγής των συνεδριών. Χρησιμοποιείται για:

 • Ανθρώπους με αναπηρία που χρειάζονται υποστήριξη

 • Ασθενείς, όπως άτομα με καρκίνο, εγκεφαλικά επεισόδια, άνοιες και άλλες νευρολογικές παθήσεις

 • Ηλικιωμένους

 • Άτομα που κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο.

Online Ψυχοθεραπεία και Συμβουλευτική

Η εξ αποστάσεως παροχή συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας αφορά τις εξής περιπτώσεις:
Όταν οι θεραπευόμενοι

 • διαμένουν σε άλλη χώρα ή πόλη

 • διαμένουν σε απομακρυσμένη περιοχή, όπου η πρόσβαση του ειδικού είναι δύσκολη ή αδύνατη

 • ταξιδεύουν συχνά ή αλλάζουν τόπο διαμονής

 • έχουν προβλήματα υγείας που καθηλώνονται

 • σε ειδικά περιστατικά-αιτήματα, έπειτα από συνεννόηση