Οι υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής παρέχονται μέσα από προγραμματισμένες συνεδρίες διάρκειας 60 περίπου λεπτών. Οι συνεδρίες είναι συναντήσεις που διεξάγονται τακτικά και στις οποίες  εξερευνώνται όσα απασχολούν το άτομο που χρειάζεται υποστήριξη. Η πρώτη συνεδρία έχει σκοπό την γνωριμία μας με τον πελάτη και το αίτημά του και παρέχεται έπειτα από συνεννόηση δωρεάν.

Όλες οι συνεδρίες γίνονται με ραντεβού.

Υπηρεσίες για παιδιά και εφήβους

Ομάδες γονέων

Ομαδική θεραπεία

Οικογενειακή Θεραπεία

Θεραπεία ζεύγους

Ψυχική υγεία και εργασία

Ατομική θεραπεία

Ειδικές Υπηρεσίες