Οι υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης και συμβουλευτικής παρέχονται μέσα από προγραμματισμένες συνεδρίες διάρκειας 60 περίπου λεπτών. Οι συνεδρίες είναι συναντήσεις που διεξάγονται τακτικά και στις οποίες  εξερευνώνται όσα απασχολούν το άτομο που χρειάζεται υποστήριξη. Η πρώτη συνεδρία έχει σκοπό την γνωριμία μας με τον πελάτη και το αίτημά του και παρέχεται έπειτα από συνεννόηση δωρεάν.

Όλες οι συνεδρίες γίνονται με ραντεβού.

Ατομική θεραπεία

Θεραπεία ζεύγους

Υπηρεσίες για παιδιά και εφήβους

Οικογενειακή Θεραπεία

Ομάδες γονέων

Ομαδική θεραπεία

Ψυχική υγεία και εργασία

Εποπτεία Επαγγελματιών

Ειδικές Υπηρεσίες